Intézményünknek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem   EFOP 3.2.6-16-2016-00001-es kódszámú pályázata keretében lehetősége nyílt a 2018/2019-es tanévben egy újszerű, a tanulók képességeinek kibontakoztatását elősegítő és a problémamegoldó gondolkodásukat fejlesztő módszer kipróbálására (HEAD módszer), mely a II. félévtől bevezetésre került a 6. és 8. évfolyam egy-egy osztályában az egymást követő ének-zene és vizuális kultúra tanórákon, valamint az I.féléves munkát folytatva egy csoporttal szakkör formájában.

A 8.-osok a hangszeres és énekes zenét népszerűsítik az elkészült produktumaikkal: rövid kisfilmet forgattak, saját készítésű hangszer makettet dekoráltak, INSTAGRAM oldalt hoztak létre, és az iskolánkban működő kórusok tanév végén megrendezett Tavaszi zsongás elnevezésű gálaműsorának hátterét készítették el. A 6.-osok pedig az ének-zene tanórák hangulatát kívánják feldobni saját készítésű ritmushangszereikkel, melyet az otthonainkban is fellelhető hulladékanyagokból és egyéb eszközökből alkottak.

Az I. félévben kipróbálásra került új módszerrel a környezetvédelem témakörében az iskolánkban eddig még megoldatlan szelektív hulladékgyűjtésre és hulladékgyűjtők elkészítésére került sor. A kész produktumokat és magát a HEAD módszert még januárban bemutattuk iskolánk közösségének, majd kérdőíveken keresztül visszajelzéseket kaptunk a gyerekek által elkészített hulladékgyűjtőkről és azok hasznosságáról, fontosságáról. A sok pozitív visszajelzés és dicséret ellenére a projekt résztvevői azt tapasztalták, hogy nem mindenki használja megfelelően a hulladékgyűjtőket.

A kipróbálás időszakában egy vegyes korosztályú csoporttal dolgoztunk együtt, ám a továbbiakban tanórákra bevihető projekteket készítettünk elő olyan osztályokban, amelyeknek magja az előző projekt résztvevői voltak (6. és 8. évfolyamon). A legkisebbek azonban folytatni akarták a projektet, ezért a II. félévben az újraszerveződött 5. osztályos kis csapat azt a problémát járta körül, hogy mi az oka a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők helytelen használatnak, és mit lehetne tenni ellene. A már megismert módszerrel ennek a problémának a megoldására törekedtek szakkörünkön: plakátokat terveztek minden szelektív hulladékgyűjtőhöz, amin keresztül annak helyes használatára hívják fel a figyelmet.

A HEAD módszer alkalmazását, a féléves munkát, valamint az elkészült produktumokat a tanév végi művészeti és környezetvédelmi táborunk programjához kapcsolva mutattuk be az érdeklődőknek projektzáró eseményeinken.

 

Pin It on Pinterest

Share This