Iskolánk története

2008 februárjában a fenntartó Hajdúdorogi Egyházmegye képviselője, dr. Keresztes Szilárd püspök atya megvásárolta az Újfehértói Görög Katolikus Egyházközség részére a városban működő volt Széchenyi Általános Iskola épületét, melyben korábban önkormányzati fenntartású 8 évfolyamos általános iskola, illetve két óvodai csoport működött.

A vásárlás következtében 2008. szeptember 1-jén újra indult az egyházi oktatás és nevelés városunkban is. A Hajdúdorogi Egyházmegye két óvodai csoport működésével indította újra a görög katolikus nevelést. Egy évvel később pedig 2009. szeptember 1-jétől Kocsis Fülöp püspök atya támogatásával lehetővé vált, hogy egy 8 évfolyamos általános iskola kezdje meg működését a városban. Így régi álmunk vált valóra, hogy 60 év után ismét lett görög katolikus iskola egyházközségünkben. Továbbra is működött ebben az épületben az óvodai nevelés. Így a fenntartó egy közös igazgatású, többcélú intézmény alapítását engedélyezte. A rohamosan növekvő gyermeklétszám miatt a 2012-ben épült bölcsőde emeletére került át a 4 csoportos óvodánk 2013 szeptemberében, így az óta az iskola épületében csak a 8 évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás folyik.

Az óvoda és az iskola célja sokrétű. Elsősorban olyan Istent, embertársait, hazáját szerető embereket szeretne nevelni, akik erkölcsileg és szakmailag megállják a helyüket az életben, képesek tudásukkal és képességeikkel embertársaikat szolgálni. Az intézmény pedagógiai programjában összefoglalt célok és feladatok ebből az általános célkitűzésből fakadnak.

Az óvodánk és iskolánk életét, napjait meghatározó alapelvek: a jóra való készség, a jellemerő, a becsület, tisztesség, szeretet, együttérzés, a család és haza szeretet. Intézményünk gyermekei, tanulói, szüleik, az intézmény dolgozói nemcsak szavaikkal vallják, de tetteikben is megélik jelmondatunkat:

„Törekedjetek a szeretetre!” (Szt. Pál apostol)

Pin It on Pinterest