Óvodánkról

Az intézmény létrehozásának rövid bemutatása

Az óvoda rövid története

Régen dédelgetett álmunk vált valóra, amikor az Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség  részére a fenntartó megvásárolta a Széchenyi úti volt iskola épületet, melyben két óvodai csoport működött. 2008. szeptember 01-jétől két óvodai csoport indult az egyházi óvodában . Az induló 56 fős létszám hamarosan a maximális 60 főre nőtt.  Egy év múlva  szeptembertől pedig újabb csoportot tudunk indítani a hozzánk jelentkezők magas száma miatt.

 

Óvodánk jellege

Újfehértón, sok olyan katolikus és más világnézetet valló fiatal család él, melyek igénylik gyermekük számára a hitre nevelést. Az óvó, védő, szociális nevelő, személyiségfejlesztő funkciók fontossága mellett, ideális csoportlétszámmal, minden szülői igényt, igyekszünk kielégíteni.

Óvodánk gyermek centrikus, a harmonikus fejlődéshez vezető út alapja a keresztény kultúra értékeit közvetítve kultúránk ápolása, a gyermekek hitének megalapozása és fejlesztése.

Céljaink, feladataink megvalósításához szükségünk van a családdal való jó kapcsolatra. Arra törekszünk, hogy óvodánk vonzó legyen a családok számára, és programunkkal biztosítsuk a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeiknek megfelelő fejlesztését.

 

Óvodakép

A görögkatolikus óvodánk is, mint minden más óvoda arra a célra van rendelve, hogy a teljes emberi személy kiformálódásán munkálkodjon. Ezt a célt a keresztény életszemlélet szerint igyekszik elérni. Óvodánk épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más – más fokon – az óvodai közösség minden tagja osztozik a keresztény világszemléletben. Ezért az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé, s egyúttal végső céllá.

Óvodánk a családias szellemre épít, preventív munkát végez. Alapja a szeretet és a bizalom.

 

Gyermekkép

A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának láncszeme. Az Isten adta természet és erkölcs szerint lép az életbe, és az Isten adta törvények szerint kell belőle embert fejleszteni.

A keresztény ember áldásként éli meg a gyermeket. A gyermek a jövő élet hordozója. A lélek megismerésével a gyermekekben lappangó hajlamokat felkeltjük. Ebben a munkában helye van a magvetésnek és a gyomlálásnak is. A közös munka során: nevelés, buzdítás, óvás, intés, min- mind lehetőség a lélek gazdagítására. A gyermek személyiségének kibontakoztatásában meghatározó szerepe van a személyi és tárgyi környezetnek.

Minden gyermeket a saját képességei szerint, annak figyelembe vételével neveljük, fejlesztjük. Nevelik, fejlesztik őt az új társkapcsolatok és az óvoda minden dolgozója.

Tetteinkkel sugározzuk a feltétel nélküli szeretetet, s azt a gyermeknek oly fontos biztonságérzetet, hogy – tisztellek Téged, fontos vagy Nekem, csakis rád figyelek, segítek Neked. Feladatunk az, hogy minden gyermek ismerje és tudja meg értékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai. Ezt természetesen minden lelki feszültség nélkül próbálja elfogadni.

Óvodapedagógusaink arra törekednek, hogy óvodásaink szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad, nyugodt légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveiket.

Pin It on Pinterest