1. január 22-én, ebben az évben éppen kétszáz éve fejezte be Kölcsey Ferenc a Hymnus,
  a magyar nép zivataros századaiból című költeményét, amely nemzeti himnuszunkká vált
  Erkel Ferenc zenéjével. Minden évben megemlékezünk erről, hiszen 1989 óta ez a nap a
  magyar kultúra napja is.
  A hetedik osztályosokkal műsorunkban felidéztük Kölcsey Ferenc alakját, szellemiségét,
  hiszen ő nemcsak a Himnusz költője volt. Kiváló szónok, államférfi is volt, aki Kazinczyt
  követve híven szolgálta a nyelvújítás ügyét, s verseiben, kimondott szavaival a haza
  szeretetére, anyanyelvünk művelésére, és kultúránk, hagyományaink ápolására szólított fel.

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert
haza, nemzet és nyelv, három egymástól vál-
hatatlan dolog, s ki ez utolsóért nem buzog,
a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.”
/ Kölcsey Ferenc: Parainesis /

Papp Erzsébet magyar-történelem szakos pedagógus

Pin It on Pinterest

Share This